Du kan legge inn feristopp eller midlertidig adresse på Min side. Slike endringer må legges inn senest 14 dager før de skal trå i kraft for at vi skal rekke å gjøre endringen. 

Alle spørsmål og svar

FAQ - finn alle spørsmål og svar her