Min side brukes for administrasjon av abonnement på blader og bøker, mens Allershopping.no-kontoen brukes for å logge inn til nettbutikken der selve bestillingen skjer.

Alle spørsmål og svar

FAQ - finn alle spørsmål og svar her