Hanseatene

Historien begynner i Bergen i året 1315. Kjøpmann Edvard Arnesson i Oksagården har to døtre og
Elisabeth er den eldste av dem. Den dagen hun ser Hannes Niedegger fra Lübeck for første gang,
er det begynnelsen på et eventyr som inneholder mye mer enn bare deres historie. Dette er århundret da
den store pesten kom, det er en tid med kriger og kamp, der vanlige mennesker sliter for å holde liv i
seg selv og familien. En verden så annerledes og likevel så lik den vi lever i nå. Elisabeth er en av dem,
villig til å ofre alt for kjærligheten til en mann hun ikke får lov å være glad i.


Hanseatene